పంచాంగం.. 17.07.17

TELUGU PANCHANGAM

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి బ.అష్టమి ఉ.8.08 వరకు

తదుపరి నవమి

నక్షత్రం అశ్వని రా.8.24 వరకు

తదుపరి భరణి

వర్జ్యం సా.4.33 నుంచి 6.04 వరకు

తిరిగి తె.5.27 నుంచి 6.37 వరకు (తెల్లవారితే మంగళవారం)

దుర్ముహూర్తం ప.12.31 నుంచి 1.23 వరకు

తదుపరి ప.3.05 నుంచి 3.58 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు