పంచాంగం.. 13.09.17

TELUGU PANCHANGAM

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం

తిథి బ.అష్టమి రా.11.26 వరకు

తదుపరి నవమి

నక్షత్రం రోహిణి ఉ.8.13 వరకు

తదుపరి మృగశిర

వర్జ్యం ప.1.25 నుంచి 2.54 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.11.32 నుంచి 12.20 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

యమగండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు