పంచాంగం… 18.07.17

TELUGU PANCHANGAM

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, గ్రీష్మ ఋతువు

ఆషాఢ మాసం

తిథి బ.నవమి ఉ.6.09 వరకు

తదుపరి దశమి తె.3.55 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం)

నక్షత్రం  భరణి రా.7.07 వరకు

తదుపరి కృత్తిక

వర్జ్యం లేదు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.12 నుంచి 9.04 వరకు

తదుపరి రా.11.01 నుంచి 11.43 వరకు

రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు