పంచాంగం… 13.05.18

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

వైశాఖ మాసం

తిథి బ.త్రయోదశి రా.7.54 వరకు

తదుపరి చతుర్దశి

నక్షత్రం రేవతి ఉ.11.45 వరకు

తదుపరి అశ్వని

వర్జ్యం ..లేదు

దుర్ముహూర్తం సా.4.36 నుంచి 5.28 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభ సమయాలు…ప.2.10 నుంచి 4.18 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలు.