పంచాంగం… 08.12.17

TELUGU PANCHANGAM

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంతఋతువు

మార్గశిర మాసం

తిథి బ.పంచమి ఉ.10.50 వరకు

తదుపరి షష్ఠి

నక్షత్రం ఆశ్లేష రా.12.50 వరకు

తదుపరి మఖ

వర్జ్యం ప.2.14 నుంచి 3.44 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.32 నుంచి 9.16 వరకు

తదుపరి ప.12.14 నుంచి 12.58 వరకు

రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు