పంచాంగం… 09.06.18

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

అధిక జ్యేష్ఠమాసం

తిథి బ.దశమి ఉ.8.30 వరకు

తదుపరి ఏకాదశి

నక్షత్రం రేవతి రా.7.32 వరకు

తదుపరి అశ్వని

వర్జ్యం ఉ.7.16 నుంచి 8.54 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.28 నుంచి 7.11 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు…ప.10.41 నుంచి 11.55 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.