పంచాంగం.. 09.09.17

Panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం

తిథి బ.తదియ ఉ.9.06 వరకు

తదుపరి చవితి

నక్షత్రం రేవతి ప.1.22 వరకు

తదుపరి అశ్వని

వర్జ్యం ..లేదు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.50 నుంచి 7.27 వరకు

రాహు కాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు

సంకటహరచతుర్ధి