పంచాంగం..09.08.17

Telugu Panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.విదియ రా.11.49 వరకు

తదుపరి తదియ

నక్షత్రం శతభిషం పూర్తి

వర్జ్యం ప.12.40 నుంచి 2.19 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.11.40 నుంచి 12.30 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

శుభ సమయాలు…సా.4.01 నుంచి 4.56 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు.