పంచాంగం.. 13.03.18

Telugu Panchangam

శ్రీహేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

ఫాల్గుణ మాసం

తిథి బ.ఏకాదశి ప.1.10 వరకు

తదుపరి ద్వాదశి

నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ ప.12.13 వరకు

తదుపరి శ్రవణం

వర్జ్యం సా.4.37 నుంచి 6.22 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.34 నుంచి 9.24 వరకు

తదుపరి రా.10.55 నుంచి 11.44 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు