పంచాంగం… 03.06.18

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

అధిక జ్యేష్ఠమాసం

తిథి బ.పంచమి రా.3.28 వరకు

తదుపరి షష్ఠి

నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ ఉ.9.40 వరకు

తదుపరి శ్రవణం

వర్జ్యం ప.2.05 నుంచి 3.51 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా.4.42 నుంచి 5.34 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభ సమయాలు…ఉ.8.11 నుంచి 9.54 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలు.