పంచాంగం.. 12.06.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

అధిక జ్యేష్ఠమాసం

తిథి బ.త్రయోదశి ఉ.5.47 వరకు

తదుపరి చతుర్దశి తె.3.47 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం)

వర్జ్యం రా.6.50 నుంచి 8.22 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.04 నుంచి 8.57 వరకు

తదుపరి రా.10.53 నుంచి 11.37 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు

మాస శివరాత్రి