పంచాంగం.. 17.09.17

TELUGU PANCHANGAM

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు
భాద్రపద మాసం
తిథి బ.ద్వాదశి ప.2.25 వరకు
తదుపరి త్రయోదశి
నక్షత్రం ఆశ్లేష రా.12.53 వరకు
తదుపరి మఖ
వర్జ్యం ప.2.10 నుంచి 3.54 వరకు
దుర్ముహూర్తం సా.4.22 నుంచి 5.10 వరకు
రాహు కాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమ గండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు
శుభ సమయాలు..లేవు