పంచాంగం… 15.06.18

Telugu-Panchagam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

నిజజ్యేష్ఠ మాసం

తిథి శు.విదియ రా.9.21 వరకు

తదుపరి తదియ

నక్షత్రం ఆరుద్ర ప.2.27 వరకు

తదుపరి పునర్వసు

వర్జ్యం రా.1.38 నుంచి 3.06 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.04 నుంచి 8.57 వరకు

తదుపరి ప.12.27 నుంచి 1.17 వరకు

రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు