పంచాంగం…10.09.17

telugu panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం

తిథి బ.చవితి ఉ.8.16 వరకు

తదుపరి పంచమి

నక్షత్రం అశ్వని ప.12.47 వరకు

తదుపరి భరణి

వర్జ్యం ఉ.8.36 నుంచి 10.08 వరకు

తిరిగి రా.9.35 నుంచి 11.05 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా.4.27 నుంచి 5.16 వరకు

రాహు కాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమ గండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు