పంచాంగం.. 11.09.17

telugu panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం

తిథి బ.పంచమి ఉ.6.23 వరకు

తదుపరి షష్ఠి తె.4.12 వరకు(తెల్లవారితే మంగళవారం)

నక్షత్రం భరణి ఉ.11.15 వరకు

తదుపరి కృత్తిక

వర్జ్యం రా.10.32 నుంచి 12.02 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.21 నుంచి 1.10 వరకు

తదుపరి ప.2.48 నుంచి 3.36 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు