పంచాంగం.. 12.09.17

telugu panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం

తిథి బ.సప్తమి రా.1.53 వరకు

తదుపరి అష్టమి

నక్షత్రం కృత్తిక ఉ.9.49 వరకు

తదుపరి రోహిణి

వర్జ్యం రా.12.45 నుంచి 2.14 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.17 నుంచి 9.05 వరకు

తదుపరి రా.10.46 నుంచి 11.34 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు

కావేరీ నదీ పుష్కరాలు ప్రారంభం.