పంచాంగం.. 13.10.17

TELUGU PANCHANGAM

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, శరదృతువు

ఆశ్వయుజ మాసం

తిథి బ.అష్టమి ఉ.7.50 వరకు

తదుపరి నవమి తె.5.41 వరకు(తెల్లవారితే శనివారం)

నక్షత్రం పునర్వసు ప.11.20 వరకు

తదుపరి పుష్యమి

వర్జ్యం సా.6.48 నుంచి 5.18 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.15 నుంచి 9.02 వరకు

తదుపరి ప.12.09 నుంచి 12.56 వరకు

రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు