పంచాంగం.. 14.01.18

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

పుష్య మాసం

తిథి బ.త్రయోదశి రా.2.48 వరకు

తదుపరి చతుర్దశి

నక్షత్రం జ్యేష్ఠ ప.2.10 వరకు

తదుపరి మూల

వర్జ్యం రా.11.01 నుంచి 12.47 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా.4.10 నుంచి 4.55 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు

భోగి పండగ