పంచాంగం 12.03.18

Telugu Panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

ఫాల్గుణ మాసం

తిథి బ.దశమి ఉ.11.17 వరకు

తదుపరి ఏకాదశి

నక్షత్రం పూర్వాషాఢ ఉ.9.40 వరకు

తదుపరి ఉత్తరాషాఢ

వర్జ్యం సా.6.30 నుంచి 8.16 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.32 నుంచి 1.20 వరకు

తదుపరి ప.2.54 నుంచి 3.42 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు…ఉ.9.13 గంటలకు మేషలగ్నంలో

ఉపనయన, శంకుస్థాపన, గృహప్రవేశాలు,

తిరిగి రా.10.06గంటలకు తులా లగ్నంలో గృహప్రవేశాలు.