పంచాంగం..14.05.18

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

వైశాఖ మాసం

తిథి బ.చతుర్దశి రా.6.58 వరకు

తదుపరి అమావాస్య

నక్షత్రం అశ్వని ఉ.11.44 వరకు

తదుపరి భరణి

వర్జ్యం ఉ.7.42 నుంచి 9.20 వరకు

తిరిగి రా.9.06 నుంచి 10.40 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.20 నుంచి 1.11 వరకు

తదుపరి ప.2.54 నుంచి 3.45 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు..లేవు

మాసశివరాత్రి