పంచాంగం…15.05.18

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

వైశాఖ మాసం

తిథి అమావాస్య సా.5.38 వరకు

తదుపరి అధిక జ్యేష్ఠ శు.పాడ్యమి

నక్షత్రం భరణి ఉ.11.13 వరకు

తదుపరి కృత్తిక

వర్జ్యం రా.10.48 నుంచి 12.20 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.05 నుంచి 8.56 వరకు

తదుపరి రా.10.48 నుంచి 11.33 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు