పంచాంగం..22.05.18

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

అధిక జ్యేష్ఠమాసం

తిథి శు.అష్టమి రా.11.56 వరకు

తదుపరి నవమి

నక్షత్రం మఖ రా.11.56 వరకు

తదుపరి పుబ్బ

వర్జ్యం ప.12.37 నుంచి 2.07 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.03 నుంచి 8.55 వరకు

తదుపరి రా.10.48 నుంచి 11.33 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు