పంచాంగం.. 04.06.18

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

అధిక జ్యేష్ఠమాసం

తిథి బ.షష్ఠి తె.4.16 వరకు (తెల్లవారితే మంగళవారం)

నక్షత్రం శ్రవణం ప.12.12 వరకు

తదుపరి ధనిష్ఠ

వర్జ్యం సా.4.35 నుంచి 6.20 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.22 నుంచి 1.14 వరకు

తదుపరి ప.2.59 నుంచి 3.50 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు