పంచాంగం…10.06.18

Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

అధిక జ్యేష్ఠ మాసం

తిథి బ.ఏకాదశి ఉ.8.00 వరకు

తదుపరి ద్వాదశి

నక్షత్రం అశ్వని రా.7.35 వరకు

తదుపరి భరణి

వర్జ్యం ప.3.34 నుంచి 5.11 వరకు

తిరిగి తె.5.02 నుంచి 6.36 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం)

దుర్ముహూర్తం సా.4.45 నుంచి 5.38 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు

మతత్రయ ఏకాదశి