పంచాంగం… 10.08.17

Telugu Panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.తదియ రా.11.30 వరకు

తదుపరి చవితి

నక్షత్రం శతభిషం ఉ.6.05 వరకు

తదుపరి పూర్వాభాద్ర

వర్జ్యం ప.12.30 నుంచి 2.05 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.9.58 నుంచి 10.48 వరకు

తదుపరి ప.3.02 నుంచి 3.53 వరకు

రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

యమ గండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు